Porno filmovi(obavijest)

Kao najvažniju stavku sajta izričito napominjemo da na sajtu nije dozvoljen nikakav pornografski materijal,te da se spomenutog ne može naći jer se to krši s našim moralnim i etičkim uvijetima.Hvala!